Vaarverbod: Windkracht 7 Inloggen

Aanbouw update

Aanbouw - 26 maart 2018 - 11:43 - Door Max Draisma

Rondom de aanbouw is ook afgelopen periode weer veel gebeurd. Bij deze weer een update over de afgelopen periode, en de huidige gang van zaken.

Naar aanleiding van de laatste Aanbouw ALV in december 2016 is er hard gewerkt aan een betere indeling van de beneden verdieping. De focus lag hierbij op het vergroten van de kleedkamers. Uit de ALV kwam heel sterk naar voren dat hier behoefte aan is. Na deze ALV zijn er meerdere studies uitgevoerd door Blauw architecten. Dit bleek een ingewikkelde opgave, omdat er rekening gehouden moet worden met de huidige constructie. Deze fase is nu bijna afgerond, maar voor we een nieuwe Aanbouw ALV uitschrijven, is het belangrijk dat er een volledig uitgewerkt plan ligt. Tot twee weken terug was het budget niet toereikend om de architect van deze studies een uitgewerkt plan te laten maken. Daarom was er een Lunch ALV uitgeschreven om extra budget vrij te maken hiervoor. Na goedkeuring van deze Lunch ALV is de architect gelijk aan het werk gezet. Deze zal de komende paar weken met de kostendeskundige en de constructeur aan het werk gaan om het plan volledig uit te werken en door te rekenen. Omdat hij op dit moment bezig is is het ook mogelijk om het aantal douches en wc’s te veranderen. Met een enquête willen we graag jullie mening peilen of er hier genoeg van zijn, en hoeveel deze zouden moeten groeien met een groeiend ledenaantal: https://goo.gl/forms/4qCSTXSaiBgkMPyn2.Door deze werkzaamheden zal de Aanbouw ALV iets uitgesteld worden. Deze zal nu begin mei plaatsvinden. Dit heeft zoals het nu lijkt geen gevolgen voor de startdatum van de bouw. Wel zorgt dit ervoor dat we nu als vereniging een beter besluit kunnen maken over het wel of niet bouwen van de aanbouw. Als de aanbouwplannen op deze ALV worden goedgekeurd, kunnen we overgaan op het aanvragen van vergunningen en het voorbereiden voor de bouw.

Mochten jullie nog vragen hebben over de aanbouw, dan kun je contact opnemen via aanbouw@proteus-eretes.nl. Ook kunnen jullie iedere donderdag tussen 18:00 en 19:30 langskomen in de OPEK