Vaarverbod: Windkracht 7 Inloggen

Bouw update

Aanbouw - 29 maart 2023 - 14:08 - Door Lisa Keurentjes

Vorige week woensdag hebben wij als de PvB weer een aantal stukken gepresenteerd. Nu we gaan doorwerken naar de volgende Bouw ALV willen we even kort terugblikken op het process tot nu toe en jullie graag op de hoogte brengen van onze volgende stappen.

Wij hebben tijdens het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) ontzettend veel gehad aan de input van leden. Via een aantal inspraakavonden hebben we goed kunnen brainstormen met de belangrijke elementen van het toekomstige ontwerp en dit kunnen integreren in het PvE. Vanuit dat PvE zijn wij om te tafel gaan zitten met de architecten. Met veel heen en weer overleg zijn we stap voor stap dichter bij bruikbare en mooie ontwerpen gekomen voor onze vereniging. Alle feedback die wij hadden ontvangen over het PvE hebben wij dan ook in het PvE en de ontwerpen proberen te verwerken en deze visie ook tegenover de architecten te verdedigen. Op deze manier hebben we kunnen waarborgen dat dit niet alleen een ontwerp wordt vanuit de visie van de PvB, maar dat de ontwerpen een vertaling zijn van de visie van de gehele vereniging. De eerste schetsen zijn langs gekomen en aan a.d.h.v. workshops is er nog meer input gegenereerd voor ons om mee vooruit te werken. Bij de afgelopen ALV is er o.a. het plan voor een Bouwbestuurder besproken, het kostenplaatje voor de adviseurs.

Voor de volgende Bouw ALV op woensdag 3 mei zullen wij 2 ontwerpen gaan presenteren, een ontwerp van de aanbouw en een ontwerp van de nieuwbouw. Dit zal gaan om de voorlopige ontwerpen (VO). Bij deze ALV zal er ook een beslissing gemaakt moeten worden over welk pad wij in gaan slaan: de aanbouw of de nieuwbouw en dit zal dan ook de focus zijn van deze ALV. Wij zijn erg enthousiast over deze fase en hopen dan ook natuurlijk dat veel mensen komen meestemmen over deze belangrijke beslissing. Op de avond zelf gaan wij natuurlijk uitgebreid uitleggen wat de twee ontwerpen precies gaan inhouden en wat de keuzes betekenen voor de vereniging, maar wil je nou alvast je vragen stellen en gezellig kletsen en met ons je enthousiasme delen? Dan kan dat op maandag 24 april alvast! 

Nadat er een keuze is gemaakt op de ALV over met welk ontwerp wij verder zullen gaan, zullen er opnieuw inspraak mogelijkheden komen. Wij willen aan de hand van deze gesprekken met jullie als leden kijken wat wij nog kunnen gaan veranderen aan het gekozen VO aan- of nieuwbouw ontwerp, zodat deze zo goed mogelijk bij de vereniging past. Wij gaan met deze informatie om tafel zitten met verschillende experts op het gebied van o.a. constructie en klimaat, de architecten en kostendeskundigen om van een Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp (DO) te komen. In deze fase is het dus nog mogelijk om inhoudelijke feedback te geven als lid en zullen we ook meer informatie aan jullie kunnen bieden op het gebied van bijvoorbeeld de kosten. Op deze manier kan er gezamenlijk tot een Definitief Ontwerp gekomen worden en gaan we richting de bouw!

We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien bij de komende ALV!

Plan van Bouw