Vaarverbod: Windkracht 7 Inloggen

Nieuwe ontwerptekening Blauw

Aanbouw - 13 oktober 2017 - 18:44 - Door Max Draisma

Afgelopen weken is het architectenbureau Blauw weer hard voor ons aan het werk geweest. Met jullie mening en ideeën hebben wij ze opnieuw benaderd om een nieuw voorlopig ontwerp op tafel te leggen. Gisteren zijn Matthijs, Anne en Eva bij Blauw langs geweest om de vernieuwde plannen te zien. Dus tijd voor een update!

Vanuit de vereniging kwam vooral de vraag om in het aangepaste ontwerp meer rekening te houden met het groeiende ledenaantal. Een knelpunt waar we al snel op stuiten is dat de ruimte in de kleedkamers te klein is en niet toekomstbestendig. Eén van de randvoorwaarden is dan ook dat deze groter moeten worden, niet alleen in oppervlakte maar ook in opbergruimte. Ze worden dus niet alleen opgeknapt maar ook uitgebreid.

Daarnaast wordt er ook naar de brandveiligheid gekeken, zodat er ook op piekmomenten, zoals met feesten en in de IRT genoeg mensen op de barzolder kunnen.

Gisteren hebben we de nieuwe plannen ingezien en we zijn enthousiast! In het nieuwe ontwerp mogen er 350 mensen op de barzolder, en zijn er 10 douches per kleedkamer! Verder zijn we met de Rabobank bezig met een duurzaamheidstraject, dus hebben we onze duurzaamheidsplannen besproken met Blauw. Deze gaan we de komende tijd nog verder uitwerken in samenwerking met de duurzaamheidsadviseur van de Rabobank.

En hoe nu verder? Iedereen vraagt zich natuurlijk af, wanneer die aanbouw er komt?! Komende week gaan we met de Plan van Aanbouw de nieuwe plannen bekijken, en hiervoor zullen we ook een inspraakmoment organiseren. Daarna zal er een nieuwe kostenraming worden gemaakt, met het nieuwe plan voor de kleedkamers (en de markt heeft ook het een en ander gedaan sinds vorig jaar). In februari/maart willen we de volgende ALV organiseren, waar jullie kunnen stemmen voor het definitieve plan. Dit zal het startsein zijn voor de bestekfase, waarin de aannemer wordt aangenomen, vergunningen worden aangevraagd en de lening wordt aangevraagd. Hier https://drive.google.com/open?id=0B2DSn4Fort39ajdTSFlfZS10cHc vind je een foto van de planning. Als deze plannen nog vragen of opmerkingen bij je oproepen, spreek ons of het bestuur even aan of stuur een mailtje naar aanbouw@proteus-eretes.nl!