4.2°C, 4Bft. Inloggen

 

Dagelijks reglement van de Delftse Studentenroeivereniging Proteus-Eretes

 

Artikel 1.Elk lid wordt geacht deze regelen te kennen en op de hoogte te zijn van het vaarreglement dat deel uitmaakt van dit dagelijks reglement.

Toegang tot het gebouw

 

Artikel 2.Toegang tot het terrein en het verenigingsgebouw hebben:

a.     leden en kandidaatsleden

b.     ereleden

c.     leden van verdienste

d.     introducé(e)s mits geïntroduceerd bij het bestuur, waarbij het bestuur kan besluiten introducé(e)s niet toe te staan

e.     reünisten

 

Artikel 3.Het bestuur kan mensen de toegang tot het verenigingsgebouw ontzeggen, mits hier redenen toe zijn:

  1. Ongepast gedrag
  2. Sluiting van het gebouw
     

 

Artikel 4.Het gebouw is open op de tijden die door het bestuur zijn aangegeven, hierbuiten is het gebouw niet toegankelijk. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd bij het bestuur welke hierover zullen besluiten.

 

Artikel 5.Toegang tot de Materieel- en Loodswerkplaats hebben:

a.     bestuursleden

b.     leden van de materieelcommissie

c.     leden van de loodscommissie

d.     leden van de vervoerscommissie

e.     leden met toestemming van het bestuur

 

Artikel 6.Degene die het laatst van het water komt, is verplicht:

a.     alle lichten uit te doen in de loods en op het vlot

b.     de kraan dicht te doen en de slang op te rollen

c.     eventueel materieel dat zich buiten bevindt, naar binnen te brengen, waaronder bokjes en schragen

d.     de deuren te sluiten en te vergrendelen

 

Artikel 7.Degene die het laatst het verenigingsgebouw verlaat, is verplicht:

a.     alle lichten in het verenigingsgebouw uit te doen

b.     alle kranen dicht te doen van zowel water als verwarming.

c.     alle eventuele materieel dat zich buiten bevindt, naar binnen te brengen

d.     alle deuren en ramen te sluiten

e.     het hek naar het vlot op slot te doen

f.     het hek van de oprit dicht te doen

g.     alle ventilatiesystemen in het gebouw uit te schakelen

h.     het inbraakalarmsysteem aan te zetten

 

Artikel 8.Degene die het laatst de ergometerruimte verlaat, is verplicht:

a.     de muziekinstallatie uit te schakelen

b.     de ventilatiesystemen uit te schakelen

c.     het licht uit te doen

 

Artikel 9.Het gebouw is niet toegankelijk als het inbraakalarmsysteem aanstaat. Dit is vanaf het tijdstip dat de laatste aanwezige het gebouw verlaten heeft en het inbraakalarmsysteem heeft aangezet tot de volgende ochtend zeven uur. Vanaf zeven uur zijn de wc’s, kleedkamers, hal, verengingsruimte,  loods en trainingsruimte beschikbaar. Toegang tot de andere ruimtes is alleen mogelijk nadat een sleutelhouder het alarm volledig uitgeschakeld heeft. Alleen het bestuur en andere sleutelhouders kunnen (als het alarm aanstaat) dan toegang verschaffen tot het gebouw en het inbraakalarmsysteem bedienen. Het bestuur kan besluiten om in uitzonderlijke situaties het gebouw dicht te houden. 

 

Artikel 10.Als u de enige bent die in het verenigingsgebouw aanwezig is en u gaat roeien dan dient u het verenigingsgebouw zo achter te laten dat een vreemde niet zomaar binnen kan lopen. Houdt dan ook de loodsdeuren zoveel mogelijk dicht. Bij wind dienen de loodsdeuren ook zoveel mogelijk gesloten gehouden te worden.

 

Artikel 11.Voor privégebruik van de verenigingsruimte voor speciale bijeenkomsten of vergaderingen dient men vooraf contact op te nemen met de commissaris extern van de beheercomissie. Om de verenigingsruimte te gebruiken voor een verenigingsdoeleinde moet er contact worden opgenomen met de commissaris intern van de beheercommissie. Dit dient altijd te worden gedaan in overleg met het bestuur. Het bestuur kan uit verenigingsbelang te allen tijde een afschrijving ongedaan maken.

 

Artikel 12.De keuken dient voor gebruik te worden afgeschreven. In het digitale afschrijfboek dient genoteerd te worden:

-           de aanvangstijd van het koken

-           de eindtijd van het koken

-           de naam van de commissie of persoon

Het bestuur kan uit verenigingsbelang te allen tijde een afschrijving ongedaan maken. De keuken dient na gebruik netjes opgeruimd en schoongemaakt achtergelaten te worden. Indien het bestuur of de beheercommissie de keuken niet schoon acht, dan is de vorige gebruiker volgens het digitale afschrijfboek verantwoordelijk en kan verzocht worden om de keuken schoon te maken. Wat dan voor de volgende avond dient te gebeuren.

 

Artikel 13.De commissiekamers dienen voor gebruik te worden afgeschreven. In het digitale afschrijfboek dient genoteerd te worden:

-           de aanvangstijd van de vergadering

-           de eindtijd van de vergadering

-           de naam van de commissie of persoon

De commissiekamers dienen netjes opgeruimd achtergelaten te worden. Bovendien dient men de verwarming dicht te draaien, de lichten uit te doen, de (terras)deuren te sluiten en de deur op slot te doen.

 

Orde in het gebouw

 

Artikel 14.Fietsen dienen in de fietsenstallingen geplaatst te worden. Het gebouw en het terrein aan de waterzijde van het gebouw dienen vrij te zijn van fietsen. Tenzij de fietsen meegaan op transport met de eerstvolgende rit van de botenwagen.

 

Artikel 15.In het gehele gebouw is het verboden te roken.

 

Artikel 16.De bar en de verenigingsruimte op de bovenverdieping dienen netjes opgeruimd achtergelaten te worden. Het gebruik van de koffie- en theezetapparatuur is toegestaan mits de gebruikte spullen weer afgewassen en opgeruimd worden. Dit geldt ook voor de gebruikte glazen. Thee en koffie mag men gratis nuttigen, met uitzondering van evenementen. Lege flesjes en glazen dienen teruggebracht te worden naar de bar.

 

Artikel 17.Glaswerk is enkel toegestaan op de barzolder. Bij het ontstaan van scherven worden deze per direct opgeruimd door de veroorzaker en dient er voor het glaswerk afgerekend te worden bij de beheercommissie.

 

Artikel 18.Posters en aankondigingen mogen alleen aangeplakt worden in overeenstemming met het plakbeleid. Voor het plakbeleid dient men de commissaris loods te raadplegen. Het is alleen toegestaan om posters vast te plakken met afplaktape.

 

Artikel 19.Voor het gebruik van de verengingstelefoon ten behoeve van Proteus-Eretes doeleinden moet men het bestuur raadplegen.

 

 

 

Artikel 20.Indien er iets mankeert aan het verenigingsgebouw (hetzij kapot is, hetzij ontbreekt) dient dit gemeld te worden bij de commissaris loods of genoteerd te worden in het schadeboek met vermelding van datum, tijdstip, evt. namen der verantwoordelijke leden (indien bekend) en de reden van het ontstaan van de schade (indien bekend). Grote schade dient persoonlijk te worden gemeld bij de commissaris loods of een ander bestuurslid.

 

Roeien en sturen

Artikel 21.Er mag niet geroeid worden:

-           tussen zonsondergang en zonsopgang

-           bij mist en andere omstandigheden waarbij het zicht verminderd is (zicht minder dan 200m).

-           bij storm, waarbij het criterium de actuele windkracht van de windvlagen in Hoek van Holland is. Vanaf windkracht 7 geldt een vaarverbod voor achten, vanaf windkracht 8 geheel vaarverbod.

-           bij ijsgang

-                       bij hagel

-                       bij onweer

-           bij vorst ( 0°C geen overnaadse boten meer het water op; -2 °C geheel vaarverbod)

-           als er een Algemene Vergadering plaatsvindt

Bij deze weersomstandigheden zal er meestal een bordje “vaarverbod” in de loods hangen en/of zal dit ook op de verenigingswebsite aangegeven worden. Ook zonder dit bordje en of mededeling op de verengingssite is, bij de genoemde omstandigheden, een vaarverbod van kracht. Coach of stuurman dient op naleving van het vaarverbod toe te zien. De hele ploeg blijft echter zelf verantwoordelijk en kan dus zo nodig bestraft worden.

 

Artikel 22.Voor elk boottype, behalve de oefenskiff, C2 en de oudere C4+’en zoals aangegeven door de Commissaris Materieel, moet een aanvraag worden ingediend bij de Commissaris Materieel. Voor de volgende materieeltypes is een skifftest vereist:

 

-          1x
-          2-, zowel boeg als slag
-          2x, zowel boeg als slag
-          4-, hier bepaalt het bestuur of en hoeveel skifftesten noodzakelijk zijn.

De skifftest dient door het bestuur of de skifftest groep te worden afgenomen. De skifftest groep wordt door het bestuur gevormd. Het uitvoeren van een skifftest is alleen mogelijk op een zondag als het water warm genoeg is, dit wordt aangegeven door het bestuur. Het skiffen in een oefenskiff mag alleen op een zondag indien de roeier nog geen skifftest heeft.

 

 

Artikel 23.In de boottypes 2- en 2x mag alleen geroeid worden wanneer beide roeiers voor de desbetreffende boot afschrijfrechten hebben via hun ploeg of wel persoonlijk.

 

Artikel 24.Boten mogen slechts betreden worden met blote voeten, sokken of gymschoenen. Harde voorwerpen als bidons dienen in de boot te worden ingepakt in een sok. Boten horen gebruikt te worden met bijbehorende bankjes en palen. Na gebruik dienen  indien aanwezig de luchtdoppen geopend te worden. De boot en de palen dienen na gebruik afgespoten en afgedroogd te worden, en indien vuil, schoongemaakt met een reinigingsmiddel. Indien het vriest of er wordt nachtvorst verwacht mogen de boten en palen niet afgespoten worden maar dienen deze wel goed afgedroogd te worden. Zowel palen als boot dienen op hun eigen plaats teruggelegd te worden in de loods. Het materiaal dient te allen tijde met de grootst mogelijke zorg behandeld te worden.

 

Artikel 25.Men mag pas een gladde vier sturen als men daarvoor minimaal twee keer een C4+ heeft gestuurd. Een acht sturen mag als men daarvoor minimaal twee keer een C4+ en twee keer een gladde vier heeft gestuurd. De roeiers en de coaches dienen hierop toe te zien.

 

Artikel 26.Ploegen dienen te allen tijde onder begeleiding van een meerijdende coach (minimaal 1 per twee boten) te varen, tenzij roeiers hiervoor dispensatie hebben verkregen van het bestuur. In de zomermaanden mag er in weekenden op zondag zonder coach gevaren worden. Het bestuur bepaalt vanaf en tot wanneer dit toegestaan is.

 

Artikel 27.Alleen leden mogen roeien of sturen in boten van de vereniging. Leden van andere roeiverenigingen en overige personen dienen vooraf toestemming te vragen bij het bestuur.

 

Artikel 28.Ieder mag slechts ergometeren op de ergometers waartoe hij/zij toelating heeft.
- Wedstrijd ergometers bedoeld voor leden zoals gedefinieerd in Artikel 104 van het huishoudelijk regelement. Of als de Commissaris Materieel hier toestemming voor gegeven heeft.
- Nieuwe Competitie ergometers voor leden zoals gedefinieerd in Artikel 112.b, Artikel 112.c van het huishoudelijk regelement en aangewezen door de Commissaris Materieel.
- Overige Competitie ergometers bedoeld voor de overige leden.


De ergometers staan in de ergometerruimte in de loods en mogen niet verplaatst worden. De ergometer dient na gebruik te worden schoongemaakt.

 

Artikel 29.Indien men gebruik heeft gemaakt van de bakken dient men direct daarna de bakspullen op de juiste plaats op te bergen en de deksel op de bak te leggen.

Digitale afschrijfboek

 

Artikel 30.Alle boten, ergometers, rowperfects en spinfietsen dienen voor gebruik te worden afgeschreven. Tenzij een speciale regeling is getroffen met de commissaris materieel.


In het digitale afschrijfboek dient genoteerd te worden:

-           de begintijd;

-           de eindtijd;

-           de naam van het afgeschreven het materieel;

-           de naam van de ploeg of persoon
 

Onjuist afgeschreven boten mogen als niet afgeschreven worden beschouwd.

Een ploeg mag voor de volgende twee weken elke dag 1 afschrijving plaatsen, een persoon alleen voor de eerst volgende training. Besluit u toch niet op de afgeschreven tijd te gaan trainen dan dient u deze afschrijving te annuleren. Is een ploeg 15 min. na de begintijd, genoemd bij afschrijving, niet aan de boorden of aanwezig bij het materieel, dan vervalt de afschrijving en kan het materieel door andere gebruikt worden.

Een afschrijving dient niet langer te duren dan de training. Indien een ploeg of persoon ongeldige afschrijvingen plaatst kan bestuur besluiten hiervoor de ploeg of persoon te bestraffen. Het bestuur heeft het recht om afschrijvingen ten alle tijden ongedaan te maken wegens verengingsbelang.

 

Artikel 31.Elke roeier dient een materiaalcursus gevolgd te hebben die gegeven kan worden door de Zweth of de Commissaris Materieel. Wanneer minder dan 80% van de ploeg de cursus heeft gevolgd dan zullen er geen afschrijfrechten worden verschaft voor gladde 4en en 8en. Voor 2’tjes en skiffs is het voor de hele ploeg of persoon verplicht om een materiaalcursus gevolgd te hebben.

De Commissaris Materieel mag uitzonderingen maken op deze regel indien nodig.

 

Schade

 

Artikel 32.Indien er iets mankeert (hetzij kapot is, hetzij ontbreekt) aan een boot of ergometer dient dit genoteerd te worden in het digitale schadeboek met vermelding van datum, tijdstip, namen der verantwoordelijke leden (indien bekend), locatie van de schade en de reden van het ontstaan van de schade. Grote schade dient persoonlijk te worden gemeld bij de commissaris materieel of een ander bestuurslid. Het niet melden van schade kan bestraft worden door het bestuur.

 

Artikel 33.Schade aan of verloren gaan van materieel door nalatigheid of ruwe behandeling, dit ter beoordeling van het bestuur, kan beboet of bestraft worden. Hiervoor kunnen de kosten resulterend hierdoor verrekend worden aan de veroorzaker.

 

Verplichte werkzaamheden

 

Artikel 34.De commissaris loods, of een ander bestuurslid, geeft door middel van een schoonmaakrooster op de website, opdracht aan een lid dan wel meerdere leden om het gebouw of een gedeelte daarvan schoon te maken. Zo nodig, naar inzicht van het controlerende bestuurslid, laat hij/zij dit beter doen. Het afkopen van een schoonmaaktaak kost 20,- euro.

 

Artikel 35.De commissaris extern, of een ander commissielid van de beheercommissie, geeft door middel van een afwasrooster op de website en/of een email opdracht, minstens twee weken van tevoren, aan een lid dan wel meerdere leden om de afwas, en schoonmaak van de keuken te doen bij maaltijden gekookt op Proteus, welke voornamelijk, maar niet uitzonderlijk verzorgd worden door de kookcommissie. Zo nodig, naar het inzicht van een commissielid van beheercommissie, laat hij/zij dit beter doen. Het lid zal blijven totdat een commissielid van beheercommissie aangeeft dat de taak voldaan is. Het afkopen van een afwastaak kost 20,- euro.

 

 

 

Artikel 36.De penningmeester, of een ander bestuurslid, bepaald aan het begin van het jaar het aantal medewerkerstaken voor de leden. Deze medewerkerstaken gelden voor de door de verenging georganiseerde evenementen in dat jaar. De leden dienen hierover te worden geïnformeerd bij hun lidmaatschapsbevestiging. De omvang en duur van de medewerkerstaak worden bepaald door de voorzitter van de evenementencommissie. Het niet uitvoeren van een medewerkers taak resulteert in een klus met dezelfde omvang van een medewerkerstaak.

 

Artikel 37.De commissaris wedstrijdroeien of commissaris toerroeien wijst ploegen aan die bij wedstrijden de boten helpen op- en afladen voor vervoer. Deze ploegen dienen op tijd aanwezig te zijn.

 

Artikel 38.Voor het transport dient de boot schoongemaakt te worden en tevens gecontroleerd te worden op gebreken. Riggers, drukstangen en bankjes dienen op ordentelijke wijze samengebonden en met een waterbestendig label duidelijk gelabeld te worden. De moertjes dienen handvast aangedraaid te worden. Binnen twee dagen na terugkomst van de wedstrijden dienen de boten weer opgeriggerd op hun plek in de loods te liggen.

 

Artikel 39.De commissaris materieel, of de commissaris loods geeft, indien hij/zij dit nodig acht, of naar aanleiding van een aanwijzing van een lid van de materieel- of loodscommissie, een lid dan wel meerdere leden de opdracht een deel van de vloot of het gebouw een grondige onderhoudsbeurt te geven. Hij/Zij bepaalt wat hieronder wordt verstaan, en zijn/haar oordeel is bindend.

 

Artikel 40.Mits toestemming is verleend door de commissaris materieel of commissaris loods kan gebruik worden gemaakt van verenigingsgereedschap en -materiaal dat na gebruik direct moeten worden teruggelegd. Ontbrekende stukken gereedschap of door onjuist gebruik beschadigd gereedschap dient vergoed of vervangen te worden door de lener.

 

Artikel 41.Op of rond 4 april zal in het kader van de sociëteitsdies onderhoud worden verricht. Alle leden, zeker eenieder die dan gaat trainen, wordt geacht hierbij mee te werken.

 

Artikel 42.In de zomer zal elke wedstrijd- en competitieroeier een zomerklus voldoen. Dit houdt in dat hij ongeveer 12 uur besteedt aan het onderhoud van de vloot of loods. Taken worden toegewezen door de commissaris materieel en commissaris loods.

 

Artikel 43.Elk lid ziet toe op de juiste naleving van het dagelijks reglement en eventuele andere regelen of regelingen. Bij overtreding van deze regelen, ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur een boete, werkzaamheid of berisping geven of voor ten hoogste een jaar schorsen. Zie hiervoor ook Artikel 124 van het Huishoudelijk Reglement

 

Testen

 

Artikel 44.Ieder lid moet gedurende de inroeitijd de matcie-instructie hebben gevolgd. Deze instructie wordt verzorgd door de materieelcommissie.

 

 

Barpas

 

Artikel 45.        

a.     Een barpas bevat een tegoed dat alleen aan de bar, en alleen met een barpas kan worden besteed.

b.     Een barpas kan alleen aangevraagd worden door de eigenaar van de barpas.

c.     Wanneer de eigenaar de barpas aanvraagt gelden altijd de volgende voorwaarden:

                                          i.    De eigenaar van de barpas is eindverantwoordelijke voor de barpas.

                                         ii.    Negatieve en positieve turftegoeden worden verrekend bij de eigenaar van de barpas bij het beëindigen van de barpas.

                                       

d.     De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van barpassen, en het gebruik van het turftegoed.

 

 

Cameraopnamens

       

Artikel 46.In het verengingsgebouw zijn beveiligingscamera’s geplaatst. De beelden worden voor vier weken bewaard en zullen daarna worden verwijderd. Alleen het bestuur heeft toegang tot de camerabeelden welke alleen bekeken mogen worden indien:

  • Bij schade aan verengingseigendommen
  • Bij ongepast gedrag van leden
  • Bij evenementen om meer overzicht te krijgen
  • Bij schade/verlies van persoonlijke eigendommen

 

Oktober 2019