12.2°C, 3Bft. Inloggen

Sollicitaties KB73 bijna geopend!

Algemeen - 02 februari 2019 - 01:50 - Door Daniel Korvemaker

De sollicitaties voor het 73e kandidaatsbestuur gaan vanaf volgende week (11 feb) open! Wil jij weten hoe de sollicitatieprocedure er uit ziet of hoe de verschillende functies in elkaar steken? Lees snel verder!

Op nog niet eens halverwege het jaar verbazen we ons over het feit dat het puntje kandidaatsbestuur 73 op de bestuursvergadering besproken wordt. We zijn pas net bezig en nu zoeken we al naar onze opvolgers! Toch is het belangrijk dat we de mooiste vereniging van Nederland blijven besturen. Daarvoor zijn we op zoek naar jou! Wil jij een jaar lang aan het hoofd staan van onze mooie vereniging en de tijd van je leven beleven? Solliciteer dan voor kandidaatsbestuur 73!

Voor je sollicitatie begint, zien we graag ten eerste een motivatie waarom jij een functie moet vervullen in het aankomende bestuur. Geef hiernaast in je brief ook je voorkeur aan voor drie functies, met een motivatie van ongeveer 150 woorden per functie. Stuur deze vanaf 11 februari tot uiterlijk 22 februari voor 18:00 op naar sollicitatie@proteus-eretes.nl.

Mocht je vragen hebben over bepaalde functies, wat bestuur zijn nu precies inhoudt of wat je ervan kan leren, dan staan wij en oud-bestuur altijd open voor je vragen! Wees dus vooral niet bang om een keer een afspraak te maken! Als je vragen hebt over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Suzanne of Daniël. Voor de vacatures van de verschillende functies, verhalen van het huidige bestuur en veel gestelde vragen kijk je hier onder. Functies van het Bestuur der D.S.R. Proteus-Eretes
De vacatures die hieronder te vinden zijn geven een indicatie van de functies, de bijbehorende taken en gewenste competenties. Het dient tot doel inzicht te geven in de verschillende functies. Dit is echter maar een indicatie, voor een beter inzicht wordt er aangeraden met (oud)Bestuurders te praten. Sommige functieonderdelen kunnen onderling door gewisseld worden. De functieomschrijvingen gaat vooral in op het specifieke deel van de functie, bij elke functie komen ook algemene bestuurstaken kijken. Algemene bestuurstaken zijn o.a. het beantwoorden van vragen van leden, het gebouw openen en sluiten, shift staan op de Beuk, de telefoon beantwoorden, aanwezigheid op wedstrijden, ALV’s en botendopen etc.

Voorzitter
Als voorzitter van de D.S.R. Proteus-Eretes stuur je de allermooiste studentenvereniging van Nederland. Samen met zeven andere bestuursleden ben je belast met de dagelijkse gang van zaken en bovendien moet je met buitengewone situaties kunnen omgaan. Je opereert als brug tussen de leden en de buitenwereld, waarbij naar beide partijen goed geluisterd dient te worden. Je zult beslissingen maken waarbij je eigen mening soms zult moeten passeren. Je opereert vanuit verenigingsperspectief en beslissingen moeten in het beleid van Proteus-Eretes passen. Als voorzitter vervul je een representatieve functie en spoor je leden aan het beste uit zichzelf te halen.

Taken:·        


 • Vertegenwoordigt het bestuur bij interne en externe zaken zoals voorzitter van de bestuurs- en ledenvergaderingen·        

 • Coördineert de bestuurstaken en delegeert deze op een stimulerende wijze

 • Stelt zich op de hoogte van lopende en toekomende zaken

 • Onderhoudt contacten met de TU Delft en enkele andere samenwerkingspartners

 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging

 • Bepaalt samen de andere bestuurders het (jaar)beleid van de vereniging en vervuld hier een controlerende rol in


Lees hier meer over het verhaal van Lotte: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1702:B72_zoekt_KB73_-_Voorzitter_en_Secretaris
 

Secretaris
De functie van secretaris is een intern gerichte functie met veel kleine vaste taken en ruimte voor eigen projecten. Onder deze vaste taken zitten veel administratieve taken zoals notuleren tijdens BV’s en ALV’s, post en e-mails verwerken en de ledenadministratie bijhouden. Bij andere taken staat het contact met leden centraal zoals bij de commissieverdeling en het plannen van activiteiten. Hoewel er veel vaste taken zijn, kosten deze taken je naarmate het jaar vordert steeds minder tijd. Je hebt daarom relatief veel vrije tijd. In je vrije ruimte kun je eigen projecten oppakken of het ondersteunen in de taken van je bestuursgenoten. Als secretaris kun je zelf bepalen of je de focus legt op achter de schermen werken, juist binnen de vereniging een aanspreekpunt voor leden wordt of juist meer naar andere verenigingen toe een aanspreekpunt bent. Een aantal extra projecten waar je aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld het organiseren van een BLV, helpen in het proces van kandidaatsbestuur sollicitatie en een extra commissie op je nemen. Verder ben je verantwoordelijk voor de jaarplanning van de gehele vereniging. 

Taken:

 • Ledenadministratie van Proteus en de KNRB

 • Inkomende post en e-mails verwerken

 • Notuleren tijdens de bestuurs- en algemene leden vergaderingen

 • Jaarplanning (i.c.m. Commissaris Intern van ’t Beheer) 

 • Social Media bijhouden

 • Onderhouden van contacten met Oud Proteus-Eretes

 • Commissieverdeling onderhouden

 • Profileringsfonds maanden verdelen (de nieuwe RAS-maanden)

 • Ondersteunen van de Voorzitter en de rest van het bestuur

 • Nieuwsbrieven sturen


Lees hier meer over de functie van Daniël: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1702:B72_zoekt_KB73_-_Voorzitter_en_Secretaris


Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het vermogen van Proteus-Eretes. En dat is heel wat. Dit houdt in dat je op de hoogte bent van alle inkomsten en uitgaven van Proteus. Je moet het leuk vinden om dit in de boekhouding te verwerken, zodat uiteindelijk alles als een puzzel in elkaar past. Als penningmeester zorg je er ook voor dat je op de hoogte bent van de begrotingen van alle commissies en stuur je hen aan. Verder ben je onderdeel van de SHaPE om het financiële gedeelte in de gaten te houden en ook onderdeel van de KasCie, dat de boekhouding en het algemene financiële plaatje in de gaten houdt. 

Taken:

 • Verantwoordelijk voor het beheren van de bankrekeningen en kassen

 • Het betalen van rekeningen en innen van te ontvangen bedragen

 • Opmaken van de begroting (deze presenteren in de ALV) samen met het bestuur

 • Afrekening maken aan het eind van het jaar en deze verdedigen in de ALV

 • De financiële administratie voeren

 • Coördinatie van commissiebegrotingen 


Lees hier meer over het verhaal van Youri: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1708:B72_zoekt_KB73_-_Penningmeester_en_Vice-Voorzitter


Vice-Voorzitter
Als vicevoorzitter ben je eigenlijk de commissaris extern, daarnaast ben je vicevoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter degene die hem/haar vervangt. Als extern ben je verantwoordelijk voor de externe contacten met andere verenigingen binnen Delft en contacten met bedrijven. Daarvoor ga je regelmatig op reis om Proteus-Eretes te verkopen. Voor het contact met andere verenigingen binnen Delft neem je plaats in de verenigingsraad. Daarnaast ben je actief in de acquisitie en ben jij verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden samen met de PEIK en OWeehoofden. Naast deze verantwoordelijkheden heeft de vicevoorzitter de ruimte om projecten op te pakken, zodat je ook veel vrijheid hebt om je functie in te delen. Als vicevoorzitter opereer je zowel op de voor- als achtergrond en vervul je zowel representatieve als ondersteunende taken. 

Taken: ·        

 • Vervangen van de voorzitter bij afwezigheid·        

 • Het onderhouden van contacten met externen binnen Delft·        

 • Verantwoordelijk voor de ledenwerving·        

 • Verantwoordelijk voor de Acquisitie·        

 • Plaatsnemen in de VeRa 


Lees hier het verhaal van Hein over hoe het is om vicevoorzitter te zijn: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1708:B72_zoekt_KB73_-_Penningmeester_en_Vice-Voorzitter


Commissaris Wedstrijdroeien
Als commissaris wedstrijdroeien ben je het aanspreekpunt voor wedstrijdroeiers- en coaches. Je bent hoofdcontact persoon van de profcoach, en je evalueert met hem/haar de huidige stand van zaken. I.c.m. het presidium, de profcoach en de coaches probeer je de gehele sectie beter te laten functioneren. Verder ben je verantwoordelijk voor de randvoorwaarden van het wedstrijdroeien. Hierbij moet je denken aan het mogelijk maken van trainingskampen en het starten van wedstrijden, maar ook minder voor de hand liggende voorwaarden zoals problemen voorzien en verhelpen binnen coachkaders. Als CW heb je ook veel contact met wedstrijdcommissarissen van andere verenigingen over bijvoorbeeld roeiers om ploegen aan te vullen of om te sparren over het verbeteren van de wedstrijdsectie.   

Taken:

 • Organiseren van de opbouw van het wedstrijdroeien

 • Het waarborgen van de kwaliteit van het wedstrijdroeien

 • Het verzorgen van goede coachkaders en coachcursussen

 • De officiële verenigingsvertegenwoordiging op de wedstrowedstrijden

 • De uitstraling van de prestaties naar de buitenwereld.

 • Verdelen van de vloot i.s.m. de CM en het Presidium

 • Organiseren van trainingskampen en testen

 • Organiseren van coachvergaderingen

 • Contactpersoon RTC

 • Contactpersoon profcoach


Tim is op dit moment onze CW. Benieuwd naar zijn verhaal? Je leest het hier: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1706:B72_zoekt_KB73_-_Commissaris_Wedstrijd-_en_Toerroeien


Commissaris Toerroeien
Als commissaris toerroeien zit je in het roeicommissariaat en ben je verantwoordelijk voor de competitieroeiers; je bent het aanspreekpunt voor alle competitieroeiers en –coaches. Het is je taak om ervoor te zorgen dat leden daadwerkelijk roeien, een ploeg hebben en wedstrijden kunnen starten. Hiervoor creëer je alle randvoorwaarden, zoals een ploegzoekavond, inschrijvingen, botentransport, promotie etc. De ToerCie en de Zweth staan je te allen tijde ten hulp. Naast je interne taken, is het belangrijk om als Commissaris Toerroeien goed contact te hebben met competitiecommissarissen van andere verenigingen. Om dit te stimuleren organiseer je met een groot deel daarvan de SGOEPPPATS. Er is veel te leren van andere verenigingen over de structuur van de competitiesectie en daarnaast is het handig voor de communicatie en voor gunsten tijdens wedstrijden. 

Taken:

 • Organiseren van de opbouw van het competitieroeien

 • Het waarborgen van de kwaliteit van het competitieroeien

 • De officiële verenigingsvertegenwoordiging op de competitiewedstrijden

 • Coördineren van de Toercie, Zweth en (meestal) de PSI

 • Het onderhouden van contacten met de competitieroeiers en –coaches

 • Inspelen op behoefte van competitieroeiers en –coaches

 • Randvoorwaarden creëren zodat alle (eerstejaars en ouderejaars) competitieroeiers kunnen roeien (ploegzoekavonden, promotie, boten, coaches etc.)

 • Randvoorwaarden creëren voor het starten van wedstrijden (promotie, inschrijven, betalen, botentransport, eventuele slaapplekken etc.)

 • Contactpersoon voor de NSRF

 • Organiseren SGOEPPPATS


Benieuwd naar de avonturen van Ilse? Lees ze hier: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1706:B72_zoekt_KB73_-_Commissaris_Wedstrijd-_en_Toerroeien


Commissaris Materieel
Als commissaris materieel ben je onderdeel van het kluscommissariaat. Naast de algemene bestuurstaken ben je verantwoordelijk voor de vloot, en heb je dus regelmatig contact met alle roeiers van onze vereniging. Vanuit de hele vereniging krijg je botenaanvragen en samen met verschillende organen zal je de botenverdeling tot stand brengen. Naast het verdelen van de boten ben je ook verantwoordelijk voor het aanschaffen van boten en het onderhouden van boten samen met de Matcie. Je zal vele avonden samen met de Matcie doorbrengen om de Matcie in hun taken te ondersteunen. Op wedstrijden ben jij en je toolbox ook onmisbaar. Als CM heb je ook veel contact met materieelcommissarissen van andere verenigingen over het lenen en verkopen van boten. 

Taken:

 • Vlootverdeling maken in samenspraak met het presidium en de roeicommissarissen

 • Verantwoordelijkheid voor het welzijn van de vloot, ergometers en eventueel ander materiaal dat is opgenomen in de vloot

 • In samenspraak met de Matcie het onderhoud van de vloot mogelijk maken en uitvoeren

 • Verantwoordelijk voor het botenplan en het daarbij horende aanschafvoorstel voor de Materieel ALV

 • Eerste aanspreekpunt voor de vloot, ergometers, riemen en bakken


Wil je weten wat Arden allemaal doet? Zijn ervaringen vindt je hier: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1700:B72_zoekt_KB73_-_Commissaris_Materieel_en_Loods


Commissaris Loods
Als Commissaris Loods ben je ook onderdeel van het kluscommissariaat. Naast de algemene bestuurstaken ben je verantwoordelijk voor de loods en het gebouw. Als commissaris Loods ben je onderdeel van de SHaPE(Stichting Huisvesting Proteus-Eretes), deze commissie heeft een groot onderhoudsplan, waar jij dat jaar aan werkt. Is klussen niet je ding, dan kan deze functie nog steeds voor jou zijn! Mensen zijn meer dan gewillig om je te helpen en je zo naar een waar klustalent te begeleiden. Ook zorg je er voor dat de Beuk schoongehouden wordt en het opgeruimd blijft. Verder is de CL (vaak) QQ'er van 't Beheer en is er ruimte om te werken aan eigen projecten of nog een commissie te QQ'en. 

Taken:

 • Verantwoordelijkheid voor het beheer en verbeteren van het gebouw

 • Aansporen en ondersteunen van de LoCo

 • Onderhoud doen aan het gebouw

 • Opstellen en uitvoeren van onderhoudsplan

 • Schoonmaakrooster maken en beheren

 • Onderdeel van de SHaPE


Alle avonturen van Suzanne vindt je hier: https://proteus-eretes.nl/nieuws/id:1700:B72_zoekt_KB73_-_Commissaris_Materieel_en_Loods


Veel gestelde vragen
Q: Een vereniging besturen, wat houdt dat allemaal precies in?
A: Een vereniging besturen is een diverse, uitdagende maar bovenal hele leuke taak! Je zet jezelf een jaar lang full-time in voor het wel en wee van Proteus: IRT, WW, PEiL, OWee maar ook alle roeiwedstrijden, gave activiteiten op de barzolder en dagelijkse bezigheden horen hier allemaal bij! Daarnaast krijg je de kans om de vereniging te verbeteren, ervaring op te doen als QQ'er bij commissies en leer je veel vaardigheden die later nog goed van pas kunnen komen. Daarnaast staan wij en oud-bestuurders altijd open voor al je vragen. Schroom dus niet om ons aan te spreken en een keer koffie/thee met een van ons te drinken!

Q: Ik twijfel nog heel erg of ik bestuur wil doen, zou ik dan geen sollicitatiebrief opsturen?
A: Ook als je twijfelt, moet je zeker een sollicitatiebrief opsturen! Soms heb je wat meer tijd nodig om een keuze te maken en tot het moment dat je uiteindelijk gevraagd mocht worden voor bestuur, heb je nog altijd de keuze om er wel of niet voor te gaan. Hier geldt ook: spreek een van ons aan als je vragen of twijfels hebt!

Q:  Wat gebeurt er nadat ik mijn brief heb opgestuurd?
A:  Na het sluiten van de deadline wordt je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste weken van maart.
 Q:  Wat gebeurt er na de sollicitatieperiode?
A:  Na de sollicitatieperiode krijgt iedereen bericht of hij of zij het wel of niet is geworden. Later kun je feedback krijgen op je sollicitatie, iets wat buiten of je het wel of niet bent geworden, best nuttig is.

Q: Krijg ik sowieso de functie(s) die ik heb aangegeven?
A: We nemen jouw voorkeur voor de functie(s) mee in ons besluit, maar dit is niet doorslaggevend.

Q: Weegt alleen mijn sollicitatie mee of ik in aanmerking kom voor het kandidaatsbestuur?
A: Het sollicitatiegesprek heeft zeker invloed op of je in aanmerking komt voor het kandidaatsbestuur, maar er zijn ook andere factoren die meewegen, zoals de motivatie uit de sollicitatiebrief.